Kurser


Bliv klædt på til at bruge teatret i din undervisning.
Find det rette kursus for dig – læs mere herunder.

Tilmeld dig lærerkurser her

I sæson 22/23 tilbyder Brug Teatret i Undervisningen lærerkurser, som klæder dig på til at bruge teatret i din undervisning.

Hvert kursus er tilknyttet en forestilling, der anvendes som case, men kursusindholdet giver værktøjer og viden, der kan benyttes generelt, når du bruger teatret i undervisningsøjemed.

Vores teaterpædagoger underviser med afsæt i danskfagets kommunikative færdigheds- og vidensmål ’Krop og drama’. Via kurset får du inspiration til at inddrage teatret i din undervisning under det udvidede tekstbegreb med udgangspunkt i sproglige, historiske og æstetiske synsvinkler. Men du får også generel viden til at bruge teater som lærings- og dannelsesrum.

Kurserne kan tilgås enkeltvis, men fungerer også som kursusrække.
Hvert kursus har et fokuspunkt, der differentierer indholdet, hvorfor du sagtens kan deltage i flere kurser.

Læs kursusbeskrivelserne herunder:

KUNSTEN AT VÆRE OKAY – NØRREBRO TEATER

Alt for mange unge mistrives uden at deres voksne opdager det eller føler, at de har redskaberne til at gøre noget ved det. På dette kursus vil vi arbejde med at gøre strukturer i læringsrummet synlige og komme med eksempler på, hvordan en dramapædagogisk tilgang til undervisningen skaber et mulighedsrum for at blive set og anerkendt, og hvordan teatret kan bryde forestillingen om en fastlåst hverdag.
Her skal du deltage, hvis du ønsker redskaber til at højne trivsel i klasserummet uden at gå på kompromis med kvaliteten af din undervisning.

Tid
Torsdag den 22. september 2022 kl. 14.00 – 17.45. Herefter spisning.
Teaterforestilling kl. 19.00
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.45 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Kunsten at være okay
Fokuspunkt for kursus
’Teatret som trivselskatalysator’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatrets kunstneriske hold

Tilmeld dig kurset her

Frist for tilmelding: 14. september 2022

DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL – TEATER REPUBLIQUE

Her vil vi arbejde med levendegørelsen af en tekst. Hvorfor rammer teatret os – og hvordan skal det ramme os? Vi kommer ind på Bertolt Brechts begreb ’verfremdung’, og hvad det gør for oplevelsen af teksten. Vi vil også berøre idéen om det alternative undervisningsrum; hvad sker der, når man ikke sidder i et klasselokale, og hvilke muligheder kan teatret bidrage med.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på, hvordan teatret kan højne indhold og rum for din undervisning.

Tid
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 14.30 – 18.15. Herefter spisning.
Teaterforestilling kl. 20.00
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Den Kaukasiske Kridtcirkel
Fokuspunkt for kursus
’Teatret som eksternt læringsmiljø’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatrets kunstneriske hold

Tilmeld dig kurset her

Frist for tilmelding: 1. november 2022

UD MED KNUD – FOLKETEATRET

Her vil vi arbejde med iscenesættelse af manuskript og hvordan man, ved at aktivere elevernes følelsesregister og personlige referencer, kan opnå identifikation og refleksion over det skrevne værk, samtidig med at vi også forholder os til de sceniske virkemidler.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på alternative veje til analyse og fortolkning og til åbning af et værk.

Tid
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 14.00 – 17.45. Herefter spisning.
Teaterforestilling kl. 19.00
Målgruppe
Lærere i mellemtrin og udskolingen
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.45 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forestillingen Ud Med Knud
Fokuspunkt for kursus
’Værklæsning med udgangspunkt i teatret’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatres kunstneriske hold

Tilmeld dig kurset her

Frist for tilmelding: 11. januar 2023

ILIADEN – BETTY NANSEN TEATRET

Her går vi i dybden med teori omkring æstetiske læreprocesser. Vi undersøger, hvordan vores sanselige oplevelser har betydning for helhedsoplevelsen, og vi afprøver forskellige æstetiske tilgange til at gå ind i (eller ud af) teksten.
Her skal du deltage, hvis du har brug for et kognitivt pusterum og mod på at eksperimentere med sanselige impulser og erfaringer.

Tid
Torsdag den 9. marts 2023 kl. 14.30 – 18.15. Herefter spisning.
Teaterforestilling kl. 20.00
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Iliaden
Fokuspunkt for kursus
’Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i teatret’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatres kunstneriske hold

Tilmeld dig kurset her

Frist for tilmelding: 1. marts 2023

Tidligere lærerkurser – Brug Teatret i Undervisningen:

ANIMAL FARM – BETTY NANSEN TEATRET

Dette kursus har fokuspunktet ’Hvordan spiller teatret og danskfaget sammen’, og tager afsæt i forestillingen Animal Farm af George Orwell, der opsættes på Betty Nansen Teatret. Det er et kursus i at aktualisere og væsentliggøre en tekst fra en helt anden tid og et andet samfund. Det er analyse i fablens/allegoriens muligheder og fortolkning med kroppen. Vi arbejder med en aktivering af elevens følelsesregister og med en spejling af dyrenes egenskaber for menneskelig adfærd. Vi kommer også til at arbejde med tekstarbejde og iscenesættelse af manuskript.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på, om litterære læsninger med unge mennesker kan gøres anderledes, og hvis du vil have metoder til at ramme og røre alle dine elever. Animal Farm er oplagt som et tværfagligt samarbejde med samfundsfag, historie og engelsk.

Tid
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 14.30 – 18.15. Herefter spisning. Teaterforestilling kl. 20.00
Målgruppe
Dansklærere (+Drama- Engelsklærere) i udskolingen og ungdomsuddannelserne
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Animal Farm
Fokuspunkt for kursus
’Hvordan spiller teatret og danskfaget sammen’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Tom Silkeberg, forestillingsintroduktion, dramaturg Animal Farm

PINOCCHIO – FOLKETEATRET

Dette kursus har fokuspunktet ’Inklusion og teatret’, og tager afsæt i forestillingen Pinocchio af Teater Patrasket, der opsættes på Folketeatret. Her bliver I introduceret for, hvordan drama og spejling højner empati, rummelighed og tolerance. Vi kommer til at arbejde med rum, dramaøvelser og billedteater. 
Her skal du deltage, hvis du har brug for nye metoder til inklusion eller gerne vil være skarpere på at kunne bruge fiktion og drama som redskab til at forstørre børnenes handlerum.

Tid
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 11.15 – 16.00
Teaterforestilling kl. 11.30 – 12.30. Herefter oplæg og spisning
Målgruppe
Dansklærere (+ Dramalærere) i indskolingen og mellemtrin
Forplejning

 Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 15.00 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forestillingen Pinocchio
Fokuspunkt for kursus
’Inklusion og teatret’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning, teaterforestilling og Kunstnerisk Laboratorium
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Maria Myrgård og Dirck Backer, om forestillingen, skuespiller og dukkemager
Ingrid Alering, Kunstnerisk Laboratorium og Folketearet U, leder

1001 NAT – TEATER REPUBLIQUE

Dette kursus har fokuspunktet ’Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i teatret’, og tager afsæt i forestillingen 1001 Nat, der opsættes på Teater Republique. Her kommer vi til at arbejde med æstetiske med- og modskrivninger, og vi går i dybden med teori omkring æstetiske læreprocesser. Du får idéer til at sikre motivation og stemthed inden åbning af en tekst og til æstetiske produktioner med eleverne.
Her skal du deltage, hvis du har lyst til at få inspireret din kreative åre med fokus på faglighed.

Tid
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 14.30 – 18.15. Herefter spisning.
Teaterforestilling kl. 20.00
Målgruppe
Dansklærere (+Drama-, Samfundsfag- og Historielærere) i udskolingen og ungdomsuddannelserne
Forplejning

 Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 og en øl, vand eller vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren på 1001 Nat
Fokuspunkt for kursus
’Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i teatret’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Karen-Maria Bille, forestillingsintroduktion, dramatiker

EN FOLKEFJENDE – NØRREBRO TEATER

Dette kursus har fokuspunktet ’Hvorfor bruge teatret i undervisningen’, og tager afsæt i forestillingen En Folkefjende af Henrik Ibsen, der opsættes på Nørrebro Teater. Her vil vi komme ind på, hvordan man med teater og dramapædagogik kan højne læring og trivsel. Vi kommer med bud på øvelser til at få øje på samfundsfaglige problemstillinger og til at kunne reflektere over og sammenligne disse. Vi skal arbejde med bearbejdelse af en tekst, der tager udgangspunkt i et manuskript fra 1882, og hvordan den formidles til nutidig brug. Hvorfor rammer teatret os – og hvordan får man teatret til at ramme.
Vi får besøg af forestillingens dramaturg.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på at tage din undervisning
uden for klasserummet.

Tid
Torsdag den 16. september 2021 kl. 14.30 – 18.15. Herefter spisning. Teaterforestilling kl. 20.00
Målgruppe
Dansklærere (+Drama- og Samfundsfagslærere) i udskolingen og ungdomsuddannelserne
Forplejning

 Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 og en øl, vand eller vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren En Folkefjende
Fokuspunkt for kursus
’Hvorfor bruge teatret i undervisningen’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Mads Wittrup Andersen, forestillingsintroduktion, dramaturg Nørrebro Teater