Kurser


Bliv klædt på til at bruge teatret i din undervisning.
Find det rette lærerkursus for dig – læs mere herunder.

Tilmeld dig lærerkurser her

I sæson 24/25 tilbyder Brug Teatret i Undervisningen lærerkurser, som klæder dig på til at bruge teatret i din undervisning.

Hvert kursus er tilknyttet en forestilling, der anvendes som case, men kursusindholdet giver værktøjer og viden, der kan benyttes generelt, når du bruger teatret i undervisningsøjemed.

Vores teaterpædagoger underviser med afsæt i danskfagets fagmål. Gennem kurset får du inspiration til at inddrage teatret i din undervisning under det udvidede tekstbegreb med udgangspunkt i sproglige, historiske og æstetiske synsvinkler. Men du får også generel viden til at bruge teater som lærings- og dannelsesrum.

Kurserne kan tilgås enkeltvis, men fungerer også som kursusrække.
Hvert kursus har et fokuspunkt, der differentierer indholdet, hvorfor du sagtens kan deltage i flere kurser.

Læs kursusbeskrivelserne herunder:

LÆRERKURSER SÆSON 24/25:

TID TIL GLÆDE – NØRREBRO TEATER


Dette kursus har fokus på ’Teater, trivsel og forventning’.
Vi kommer ind på, hvordan forventning og stemthed kan højne det faglige udbytte, samtidig med at eleverne har sig selv med. Vi vil arbejde med dramaøvelser, der gavner fællesskabet og giver mulighed for, at den enkelte føler sig set og anerkendt.
Vi kommer også ind på, hvordan teatret kan være et kærkomment afbræk i en triviel hverdag.
Her skal du deltage, hvis du vil have redskaber til at højne trivsel og motivation ved hjælp af dramapædagogiske greb.

Tid
Torsdag d. 19. september 2024 kl. 14.15-17.30
Forestilling kl. 19.00
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.30 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren TID TIL GLÆDE
Fokuspunkt for kursus
’Teater, trivsel og forventning’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatrets kunstneriske hold på TID TIL GLÆDE

Tilmeld dig lærerkurset her

Tilmeldingsfrist: d. 12. september

SPEJLVENDT – FOLKETEATRET


Dette kursus har fokus på ’Teater, krop og identitet’.
Vi arbejder med, hvordan man som underviser kan hjælpe eleverne med at udvikle et positivt syn på krop og identitet gennem dramaøvelser med udgangspunkt i den enkeltes selvforståelse.
Her skal du deltage, hvis du vil blive klogere på positiv kropsbevidsthed, kropssprog, køn og identitet. 

Tid
Tirsdag d. 22. oktober 2024 kl. 14.15-17.30
Forestilling kl. 19.00
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.30 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forestillingen SPEJLVENDT
Fokuspunkt for kursus
’Teater, krop og identitet’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatrets kunstneriske hold på SPEJLVENDT

Tilmeld dig lærerkurset her

Tilmeldingsfrist: d. 15. oktober

FOLKEVISER – BETTY NANSEN TEATRET / EDISON

Dette kursus har fokus på ’Teatret: Æstetik, natur og det mytiske’.
Vi skal arbejde med urtekster og magiske væsener. Gennem drama og sanseeksperimenter skal vi opleve, at vi som mennesker er ubrydeligt forbundet med naturen. Vi kommer ind på teori om æstetiske læreprocesser og dennes inspiration til alternative undervisningsmetoder.
Her skal du deltage, hvis du interesserer dig for at arbejde tværfagligt og i det hele taget at få mere natur og sanselighed ind i din undervisning.

Tid
Torsdag d. 30. januar 2025 kl. 14.15-17.30
Forestilling kl. 19.00
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.30 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren FOLKEVISER
Fokuspunkt for kursus
’Teatret: Æstetik, natur og det mytiske’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatrets kunstneriske hold på FOLKEVISER

Tilmeld dig lærerkurset her

Tilmeldingsfrist: d. 23. januar

VI, DE DRUKNEDE – REPUBLIQUE


Dette kursus har fokus på ’Værklæsning med udgangspunkt i teatret’.
Vi vil arbejde med værket “Vi, de druknede”, og hvordan en fortælling om en lille skipperby fra 1800-tallet kan aktualiseres og gøres nærværende i dag. Hvordan det episke værk bliver omsat, og hvilke greb der bliver brugt for at gøre det levende.
Her skal du deltage, hvis du ønsker alternative veje til åbning af et værk, og hvis du er nysgerrig på, hvordan litterære læsninger kan røre alle dine elever.

Tid
Tirsdag d. 1. april 2025 kl. 14.15-17.30
Forestilling kl. 19.00
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.30 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forestillingen VI, DE DRUKNEDE
Fokuspunkt for kursus
’Værklæsning med udgangspunkt i teatret’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Oplæg fra teatrets kunstneriske hold på VI, DE DRUKNEDE

Tilmeld dig lærerkurset her

Tilmeldingsfrist: d. 25. marts

Tidligere lærerkurser – Brug Teatret i Undervisningen:

URINETOWN: THE MUSICAL – ØSTRE GASVÆRK TEATER

Vi ser ind i, hvordan temaer som klima, samfundsansvar og bureaukrati formildes gennem musicalgenren. Hvilke greb og virkemidler sættes i spil? Vi går i dybden med den satiriske og tværæstetiske udtryksform og ser på, hvordan sansende oplevelser aktiveres herigennem.
Vi vil også berøre det eksterne læringsrum, og hvilke virkemidler teatret kan bidrage med.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på, hvordan teatrets virkemidler kan vække genklang og kreative udtryksmuligheder hos dine elever.

Tid
Lærerkursus afholdt i foråret 2024
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.00 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Urinetown: The Musical
Fokuspunkt for kursus
’Temaer, virkemidler og genre’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Kim Ace Schjerlund, instruktør, koreograf og medvirkede i Urinetown: The Musical

EN GUIDE TIL EN (LIDT) LYSERE FREMTID – NØRREBRO TEATER

På dette kursus har vi fokus på en treklang af teater, trivsel og motivation. Vi vil komme med eksempler på, hvordan en dramapædagogisk tilgang til undervisningen skaber et anerkendende rum for at blive set og for at mærke sig selv.
Vi kommer med teori om, hvorfor trivsel og motivation omhandler hele kroppen, og at trivslen i egen krop kan øges væsentligt, hvis den gives muligheden. Ud fra dette arbejder vi med dramaøvelser, der gavner fællesskabet og eftertænksomheden.
 Her skal du deltage, hvis du vil introduceres for, hvordan drama kan højne empati, rummelighed, tolerance og motivation i klasseværelset.

Tid
Lærerkursus afholdt i foråret 2024
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.45 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren En Guide til en (lidt) lysere fremtid
Fokuspunkt for kursus
’Teater, trivsel og motivation’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Mads Wittrup Andersen, dramaturg, Nørrebro Teater

LÆGEN – FOLKETEATRET

På dette kursus går vi i dybden med teori omkring de æstetiske læreprocesser (fra indtryk til udtryk) og de kreative processer (som processuelt værktøj). Vi udfolder de muligheder, etikken kan vise os gennem æstetikken. Vi undersøger muligheder for øget sanselige oplevelser, og vi afprøver forskellige æstetiske tilgange ud fra forestillingen.
Vi arbejder også med motivation inden åbning af en tekst og med subjektive sandheder, der kan forføre elevernes holdninger.
Her skal du deltage, hvis du har lyst til at få inspireret din kreative åre med fokus på faglighed samt lyst til at arbejde med sansninger i æstetiske produkter og det etiske valg i livet.

Tid
Lærerkursus afholdt i foråret 2024
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.00 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Lægen
Fokuspunkt for kursus
’Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i teatret’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Kim Bjarke, instruktør på LÆGEN Folketeatret

ALICE – BETTY NANSEN TEATRET

Dette kursus tager afsæt i “Alice i Eventyrland” og den efterfølgende roman “Gennem glasspejlet”. Det er et kursus i at genopdage en tekst fra en anden tid og fortælle den gennem lige dele dans, musik og ord.
Vi vil arbejde med iscenesættelse af manuskript, og hvordan man, ved at aktivere elevernes følelsesregister og personlige referencer, kan opnå identifikation og refleksion over værket, samtidig med at vi også forholder os til forskellige kunstarter og de sceniske virkemidler.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på alternative og levende veje til analyse og fortolkning af et værk, og hvis du vil ramme og røre alle dine elever.

Tid
Lærerkursus afholdt i efteråret 2023
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forestillingen Alice
Fokuspunkt for kursus
’Værklæsning med udgangspunkt i teatret’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, øvelser, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Marie Lundgaard, kommunikationschef, Betty Nansen Teatret

ILIADEN – BETTY NANSEN TEATRET

Her går vi i dybden med teori omkring æstetiske læreprocesser. Vi undersøger, hvordan vores sanselige oplevelser har betydning for helhedsoplevelsen, og vi afprøver forskellige æstetiske tilgange til at gå ind i (eller ud af) teksten.
Her skal du deltage, hvis du har brug for et kognitivt pusterum og mod på at eksperimentere med sanselige impulser og erfaringer.

Tid
Lærerkursus afholdt i foråret 2023
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Iliaden
Fokuspunkt for kursus
’Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i teatret’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Tom Silkeberg, dramaturg Iliaden

UD MED KNUD – FOLKETEATRET

Her vil vi arbejde med iscenesættelse af manuskript, og hvordan man, ved at aktivere elevernes følelsesregister og personlige referencer, kan opnå identifikation og refleksion over det skrevne værk samtidig med at vi også forholder os til de sceniske virkemidler.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på alternative veje til analyse og fortolkning og til åbning af et værk.

Tid
Lærerkursus afholdt i foråret 2023
Målgruppe
Lærere i mellemtrin og udskolingen
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.45 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forestillingen Ud Med Knud
Fokuspunkt for kursus
’Værklæsning med udgangspunkt i teatret’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Michael Slebsager, skuespiller, Ud med Knud

DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL – TEATER REPUBLIQUE

Her vil vi arbejde med levendegørelsen af en tekst. Hvorfor rammer teatret os – og hvordan skal det ramme os? Vi kommer ind på Bertolt Brechts begreb ’verfremdung’, og hvad det gør for oplevelsen af teksten. Vi vil også berøre idéen om det alternative undervisningsrum; hvad sker der, når man ikke sidder i et klasselokale, og hvilke muligheder kan teatret bidrage med.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på, hvordan teatret kan højne indhold og rum for din undervisning.

Tid
Lærerkursus afholdt i efteråret 2022
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Den Kaukasiske Kridtcirkel
Fokuspunkt for kursus
’Teatret som eksternt læringsmiljø’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Rikke Hedeager, Teaterchef, Teater Republique & Revolver
Tina Gylling Mortensen og Anton Hjejle, skuespillere, Den Kaukasiske Kridtcirkel

KUNSTEN AT VÆRE OKAY – NØRREBRO TEATER

Alt for mange unge mistrives uden at deres voksne opdager det eller føler, at de har redskaberne til at gøre noget ved det. På dette kursus vil vi arbejde med at gøre strukturer i læringsrummet synlige og komme med eksempler på, hvordan en dramapædagogisk tilgang til undervisningen skaber et mulighedsrum for at blive set og anerkendt, og hvordan teatret kan bryde forestillingen om en fastlåst hverdag.
Her skal du deltage, hvis du ønsker redskaber til at højne trivsel i klasserummet uden at gå på kompromis med kvaliteten af din undervisning.

Tid
Lærerkursus afholdt i efteråret 2022
Målgruppe
Lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelser
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 17.45 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Kunsten at være okay
Fokuspunkt for kursus
’Teatret som trivselskatalysator’
Pris
260 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Mads Wittrup Andersen, dramaturg, Nørrebro Teater

ANIMAL FARM – BETTY NANSEN TEATRET

Dette kursus har fokuspunktet ’Hvordan spiller teatret og danskfaget sammen’, og tager afsæt i forestillingen Animal Farm af George Orwell, der opsættes på Betty Nansen Teatret. Det er et kursus i at aktualisere og væsentliggøre en tekst fra en helt anden tid og et andet samfund. Det er analyse i fablens/allegoriens muligheder og fortolkning med kroppen. Vi arbejder med en aktivering af elevens følelsesregister og med en spejling af dyrenes egenskaber for menneskelig adfærd. Vi kommer også til at arbejde med tekstarbejde og iscenesættelse af manuskript.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på, om litterære læsninger med unge mennesker kan gøres anderledes, og hvis du vil have metoder til at ramme og røre alle dine elever. Animal Farm er oplagt som et tværfagligt samarbejde med samfundsfag, historie og engelsk.

Tid
Lærerkursus afholdt i foråret 2022
Målgruppe
Dansklærere (+Drama- Engelsklærere) i udskolingen og ungdomsuddannelserne
Forplejning

Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren Animal Farm
Fokuspunkt for kursus
’Hvordan spiller teatret og danskfaget sammen’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Tom Silkeberg, forestillingsintroduktion, dramaturg Animal Farm

PINOCCHIO – FOLKETEATRET

Dette kursus har fokuspunktet ’Inklusion og teatret’, og tager afsæt i forestillingen Pinocchio af Teater Patrasket, der opsættes på Folketeatret. Her bliver I introduceret for, hvordan drama og spejling højner empati, rummelighed og tolerance. Vi kommer til at arbejde med rum, dramaøvelser og billedteater. 
Her skal du deltage, hvis du har brug for nye metoder til inklusion eller gerne vil være skarpere på at kunne bruge fiktion og drama som redskab til at forstørre børnenes handlerum.

Tid
Lærerkursus afholdt i foråret 2022
Målgruppe
Dansklærere (+ Dramalærere) i indskolingen og mellemtrin
Forplejning

 Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 15.00 med vand/vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forestillingen Pinocchio
Fokuspunkt for kursus
’Inklusion og teatret’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning, teaterforestilling og Kunstnerisk Laboratorium
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Maria Myrgård og Dirck Backer, om forestillingen, skuespiller og dukkemager
Ingrid Alering, Kunstnerisk Laboratorium og Folketearet U, leder

1001 NAT – TEATER REPUBLIQUE

Dette kursus har fokuspunktet ’Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i teatret’, og tager afsæt i forestillingen 1001 Nat, der opsættes på Teater Republique. Her kommer vi til at arbejde med æstetiske med- og modskrivninger, og vi går i dybden med teori omkring æstetiske læreprocesser. Du får idéer til at sikre motivation og stemthed inden åbning af en tekst og til æstetiske produktioner med eleverne.
Her skal du deltage, hvis du har lyst til at få inspireret din kreative åre med fokus på faglighed.

Tid
Lærerkursus afholdt i efteråret 2021
Målgruppe
Dansklærere (+Drama-, Samfundsfag- og Historielærere) i udskolingen og ungdomsuddannelserne
Forplejning

 Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 og en øl, vand eller vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren på 1001 Nat
Fokuspunkt for kursus
’Æstetiske læreprocesser med udgangspunkt i teatret’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Karen-Maria Bille, forestillingsintroduktion, dramatiker

EN FOLKEFJENDE – NØRREBRO TEATER

Dette kursus har fokuspunktet ’Hvorfor bruge teatret i undervisningen’, og tager afsæt i forestillingen En Folkefjende af Henrik Ibsen, der opsættes på Nørrebro Teater. Her vil vi komme ind på, hvordan man med teater og dramapædagogik kan højne læring og trivsel. Vi kommer med bud på øvelser til at få øje på samfundsfaglige problemstillinger og til at kunne reflektere over og sammenligne disse. Vi skal arbejde med bearbejdelse af en tekst, der tager udgangspunkt i et manuskript fra 1882, og hvordan den formidles til nutidig brug. Hvorfor rammer teatret os – og hvordan får man teatret til at ramme.
Vi får besøg af forestillingens dramaturg.
Her skal du deltage, hvis du er nysgerrig på at tage din undervisning
uden for klasserummet.

Tid
Lærerkursus afholdt i efteråret 2021
Målgruppe
Dansklærere (+Drama- og Samfundsfagslærere) i udskolingen og ungdomsuddannelserne
Forplejning

 Kaffe, te og vand samt en let ret kl. 18.15 og en øl, vand eller vin
Forestilling
Kursusdeltagerne får en billet til forpremieren En Folkefjende
Fokuspunkt for kursus
’Hvorfor bruge teatret i undervisningen’
Pris
160 kr. pr. deltager. I prisen indgår oplæg, forplejning og teaterforestilling
Oplægsholdere
Lotte Winkelskjold, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Anna Ross Agner, teaterpædagog og underviser, Brug Teatret i Undervisningen
Mads Wittrup Andersen, forestillingsintroduktion, dramaturg Nørrebro Teater